Цивільна безпека та підготовка до надзвичайних ситуацій

Курс розроблений для учнів 5–9 класів. Він має на меті надати теоретичні знання з основ цивільного захисту та практичні навички реагування на надзвичайні ситуації.