Повідомлення про обробку персональних даних

 

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 8, частини другої статті 12 Закону України «Про захист персональних даних» Міністерство цифрової трансформації України повідомляє про володільця, розпорядника, місцезнаходження, склад і мету збору персональних даних, що обробляються за допомогою програмних засобів на онлайн-платформі з цифрової грамотності Дія. Цифрова освіта, третіх осіб, яким передаються такі персональні дані, та права суб’єкта персональних даних. 

Онлайн-платформа з цифрової грамотності Дія. Цифрова освіта є частиною Єдиного державного веб-порталу електронних послуг «Портал Дія». Єдиний державний веб-портал електронних послуг «Портал Дія» створено та впроваджено в експлуатацію Міністерством цифрової трансформації України на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 року № 1137. 

 1. Володільцем персональних даних, що обробляються за допомогою програмних засобів на онлайн-платформі з цифрової грамотності Дія. Цифрова освіта, є держатель онлайн-платформи з цифрової грамотності Дія. Цифрова освіта – Міністерство цифрової трансформації України (ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України – 43220851; місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Ділова, буд. 24).
 2. Розпорядником персональних даних є державне підприємство «Дія» (ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств, установ і організацій України – 43395033; місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Ділова, буд. 24, номер контактного телефону - +38 (044) 531-78-38).
 3. Місцезнаходження персональних даних, що обробляються: дата-центр DeNovo, 04136, м. Київ, вул. Північно-Сирецька, буд. 1-3.
 4. До складу персональних даних включаються:

  • прізвище,

  • ім’я,

  • по батькові;

  • номер контактного телефону або електронна пошта.

   За бажанням суб’єкт персональних даних вносить такі відомості про себе:

   • Прізвище

   • Імʼя

   • По-батькові

   • Рік народження

   • Рівень освіти

   • Стать

   • Сфера діяльності

   • Місце перебування

   Зазначені вище відомості передаються до онлайн-платформи з цифрової грамотності Дія. Цифрова освіта суб’єктом персональних даних (його представником) відповідно до визначеної мети обробки (збору) персональних даних. 
   Під обробкою персональних даних розуміється будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, що здійснюються за допомогою програмних засобів онлайн-платформи з цифрової грамотності Дія. Цифрова освіта. 

 5. Мета обробки персональних даних визначена в нормативно-правових актах, зокрема, Положенні про Єдиний державний веб-портал електронних послуг, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 року, Положенні про Міністерство цифрової трансформації, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2019 року № 856.

  Метою обробки (збору) персональних даних є: 

  • реєстрація суб’єкта персональних даних на онлайн-платформі з цифрової грамотності Дія. Цифрова освіта для отримання доступу до усіх матеріалів платформи;

  • розвиток цифрових навичок та цифрових прав громадян; 

  • організація навчання державних службовців з питань, що належать до компетенції Мінцифри; 

  • організація навчання щодо удосконалення системи розвитку цифрових навичок громадян, підготовки та перепідготовки фахівців з питань, що належать до компетенції Мінцифри; 

  • формування сертифікату за результатами проходження суб’єктом персональних даних навчань на онлайн-платформі з цифрової грамотності Дія. Цифрова освіта;

  • удосконалення та розвитку онлайн-платформи з цифрової грамотності Дія. Цифрова освіта з метою покращення послуг, що надаються на платформі;

  • забезпечення зворотного зв'язку у разі виникнення питань чи уточнень у суб’єкта персональних даних.

 6. Третіми особами, яким передаються персональні дані, що обробляються, є:
  • державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, що належать до сфери їх управління, яким персональні дані, що обробляються, передаються згідно з визначеним законодавством порядком взаємодії між Порталом «Дія. Цифрова освіта» та іншими електронними інформаційними ресурсами;
  • інші юридичні та фізичні особи, що звертаються до Міністерства цифрової трансформації України із запитом щодо доступу до персональних даних, що обробляються, у випадках, якщо така передача передбачена законодавством. 

   Персональні дані, що обробляються, передаються іншим третім особам за попередньою згодою суб'єкта персональних даних. 

   Передача персональних даних, що обробляються, третім особам без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. 

   Передача персональних даних іноземним суб'єктам відносин, пов'язаних з персональними даними (транскордонна передача персональних даних) не здійснюється. 

 7. Персональні дані зберігаються Міністерством цифрової трансформації України протягом строку функціонування електронного кабінету суб’єкта персональних даних на онлайн-платформі з цифрової грамотності Дія. Цифрова освіта, але не більше 5 років, якщо законодавством не визначено інший строк їх зберігання.

  Згідно з частиною другою статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» суб'єкт персональних даних має право: 

  1. знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом; 

  2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані; 

  3. на доступ до своїх персональних даних; 

  4. отримувати не пізніше як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних; 

  5. ставити вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних; 

  6. ставити вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; 

   Така вимога повинна надсилатись технічному адміністратору онлайн-платформи з цифрової грамотності Дія. Цифрова освіта, розпоряднику персональних даних державному підприємству «Дія». З метою не допущення помилкової ідентифікації фізичної особи, як належного користувача онлайн-платформи з цифрової грамотності Дія. Цифрова освіта, неконтрольованого порушення правових відносин, пов’язаних із захистом і обробкою персональних даних, ДП «ДІЯ» для належного розгляду вимоги необхідні додаткові відомості, зокрема, контактний номер телефону та електронна адреса, які використовувались для реєстрації профілю на онлайн-платформі з цифрової грамотності Дія. Цифрова освіта, а також ті відомості, що були внесені особою за її бажанням на онлайн-платформі з цифрової грамотності Дія. Цифрова у профілі, який необхідно видалити. 

   Ви можете звернутись із зазначеним запитом щодо видалення за електронною адресою osvita@thedigital.gov.ua і ми розглянемо його для видалення ваших персональних даних.

  7. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; 

  8. звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду; 

  9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних; 

  10. знати механізм автоматичної обробки персональних даних; 

  11. на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.